Şişirme Kalıplama

şişirme kalıplama

Şişirme Kalıplama
Şişirme kalıplamayla ortası boş plastik malzemeler üretilir. Genellikle, üç tip şişirme kalıplama tekniği uygulanır;

(a) Ekstruzyon şişirme kalıplama işleminde plastik malzeme ergitilir ve içi boş bir tüp şeklinde (parison), soğuk metal kalıp içine basılır ve burada basınçlı hava ile şişirilerek kalıbın şeklini alması sağlanır. Yeteri kadar soğuduktan sonra kalıp açılı ve şekillenmiş malzeme çıkarılır.

(b) Enjeksiyon şişirme kalıplama prosesi genellikle büyük miktarlardaki malzemelerin (içi boş) üretiminde kullanılır. Polimer bir ekstruder silindirinde ergitilerek sonsuz vida sistemi ile bir manifolda beslenerek, nozullar yoluyla önceden ısıtılmış bir “ön-şekillendirme” kalıbı içine injekte edilir. Ön-şekillendirmeden çıkan malzemenin başlangıç kısmı (örneğin, şişenin boynu) şekillenmiştir, devamı ise, daha sonra beden haline dönüşecek olan ortası boş kalın bir tüptür. Ön-şekillendirilmiş malzeme, göbek (core) çubuğunun dönmesiyle şişirmeyle kalıpla- 5 ma kısmına gelir ve burada soğutulmuş kalıp içine yerleştirilerek basınçla hava üflenerek malzemenin beden kısmı oluşturulur. Soğutma süresinin sonunda kalıp açılır, malzeme göbek çubuğu ile “çıkarma” konumuna gelir ve oradan alınır.

(c) Gerdirme şişirme kalıplama prosesinde, plastik malzeme önce injeksiyonla kalıplamayla bir “ön-şekillendirme” işleminden geçirilir; bununla, örneğin şişe üretilmesi isteniyorsa şişenin boyun kısmı ile şişenin bitimindeki ipliksi kısım üretilir. Buradan alınan malzeme, soğuduktan sonra ekstruzyonla şişirme kalıplama makinesine konur; ısıtılır (>Tg), yüksek basınçlı havayla (metal kalıba) şişirilir. Proses sırasında malzeme bir “göbek (core)” çubuğuyla çekilerek gerdirilir. Bu şekilde üretilen şişeler (PET gibi) özellikle basıncı 60 psi dolayında olan karbonatlı meşrubatlar için çok elverişlidir.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 1.020 times, 1 visits today)

Related posts

One Thought to “Şişirme Kalıplama”

  1. emine çamcı

    demek pet şişeler böyle yapılıyormuş

Leave a Comment