Rotasyonel Kalıplama

Rotasyonel Kalıplama

Rotasyonel Kalıplama
Rotasyonal kalıplama yüksek sıcaklıklarda ve düşük basınçlarda yapılan ve genellikle büyük malzemelerin üretilmesinde kullanılan bir kalıplama yöntemidir. Elde edilen malzemenin temiz olmasında Isıtma ve soğutma süreleri, kalıbın döndürülme hızı çok önemlidir. Proseste, tartılmış miktarda polimer (genellikle toz halinde) yatay ve dikey yönlerde yavaş yavaş dönen ve bu sırada ısıtılan bir kalıba yüklenir; bu eşanlı ısıtma ve dönme malzemenin kalıbın her noktasına dağılmasını ve ergimesini sağlar. Isıtmaya polimerin tamamen ergiyerek kalıp duvarlarına yapışmasına kadar devam edilir.

Soğutma işlemi tamamlandığında ürün kalıptan çıkartılır. Dönme hızı, ısı ve soğutma süresi gibi parametreler de ürün özelliklerine bağlı olacak şekilde proses süresince kontrol edilirler. Rotasyonel kalıplama tekniği kullanılarak, bilardo topu büyüklüğündeki ufak plastik ürünlerden başlayan ve 80,000 litrelik yakıt tanklarının üretimine uzanan geniş bir yelpazede üretim yapılabilir. Çöp sepeti, kova, plastik toplar gibi çeşitli malzemeler bu üretim şekli ile üretilegelmiştir.

Rotasyonel Kalıplama Tekniğinin Avantajları:

  • Yatırım maliyetleri (makine, araç-gereç) minimum seviyededir.
  • Malzemeler basınçtan ziyade ısı ve rotasyon (dönme) marifetiyle şekillendiğinden kalıpların diğer üretim tekniklerinde olduğu gibi yüksek basınca dayanıklı olarak hazırlanması gerekmez.
  • Kalıp maliyetleri daha düşüktür. Mevcut kalıplarda değişiklikler yapılabilir.
  • Ürünler mükemmel ağırlık taşıma özellikleri gösterir, et kalınlıkları tüm yüzeylerde aynıdır.
  • Metal logoların kabartma şekil ve yazıların ve diğer aparatların ürünle bir bütün halinde üretilmesine imkan verir.
  • İçi boş, yekpare ve detaylı yapıdaki plastik ürünlerin değişik şekillerde ve ebatlarda üretilmesine olanak sağlar.
Bunu da oku :  Termoform Şekillendirme

Rotasyonel kalıplama oyuk plastik parçaların üretilmesine yönelik plastik sürecidir. Neredeyse hiç kesme ve basınç uygulanmayan bir süreçtir. duvar kalınlığı ve parça ağırlığı kolaylıkla korunabilmektedir. Hurdaya çıkan az çok malzeme israfı vardır ve kalıplar diğerlerine göre daha ucuzdur.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 553 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment