Kalıp Tasarım ve Üretim Süreci

Kalıp Tasarım ve Üretim

Kalıp Tasarım ve Üretim Süreci
Kalıp tasarımına başlanması için elimizde ürünün üç boyutunun belirtildiği çizimler ve detay resimleri olmalıdır. Bunun yanı sıra kalıptaki toleransları, kullanılacak plastiğin türü, kalıplanabilme karakteristiği ve soğuma sonucu çekme davranışları, kalıbın yüzey özellikleri ve diğer gerekli bilgiler belirtilmelidir. Tasarımın karmaşık olması durumunda, daha iyi anlaşılabilmesi için ilk önce ürünün bir örneğinin tahta, plastik, metal gibi malzemelerden üretilmesine gereksinim duyulabilir.

Kalıp üreticisinin tasarımla ilgili fikri ve onayı alınmalıdır. Bundan sonra kalıbın dişi ve erkek maçaların üretileceği metalin özellikleri ve kalıbın içereceği kalıp boşluğu sayısı belirlenmelidir.

Ayrıca iki kalıp yarısının birleşme çizgisinin yeri de kararlaştırılmalıdır. Bu aşamadan sonra göz önünde tutulması gereken unsurlar; kalıp girişlerinin geometrik şekli ve büyüklüğü, sıcak plastiği taşıyan yollukların yeri, şekli ve uzunluğu, parçanın kalıptan ayrılmasını sağlayan itici sistemlerinin tipi, iticilerin kalıp içinde konumlarının belirtilmesi, soğutma kanallarının yeri ve büyüklüğü, hava tahliye kanallarının yeri ve tipidir.

Her ne kadar kalıp tasarımı sırasında yapılacak hatalar kalıp üretildikten sonra ortaya çıkacak hatalardan çok daha kolay giderilse de pratikte tasarımların incelenmesi ve denenmesi göz ardı edilebilir. Bu üretim şartlarının dayattığı bir husustur. Şöyle ki maliyetler ve piyasa şartları açısından kalıbın üretilip bir an önce çalışır vaziyete sokulması gerekebilir. Kalıp üzerinde üretimden sonra çok büyük değişikliklerin yapılması maliyet, zaman ve işçilik açısından kayıplara yol açmaktadır.

Kalıp tasarımı sırasında istenilen parçaların kalıplanabilirliği, kullanılacak malzemenin döküme uygunluğu veya istenilen kalıp maliyetlerinin tutturulması hususları incelenmeli ve göz önünde tutulmalıdır. Aksi hâlde telafisi zor ve tüm işletmenin çalışmasını etkileyecek sonuçlara katlanılmak zorunda kalınabilir.

Bunu da oku :  Plastik Enjeksiyon Makinesi

Plastik enjeksiyon kalıp imalatçısı, elinde bulunan çizimlerden kalıp plakasına uygulama yaparken kalıbın çiziminin tümünü değil genel hatları içeren çizimlerden başlayarak çalışır. Çalışma ilerledikçe diğer ayrıntıları, çizimlerden okuyarak kalıba uygular. Çalışma ilk önce kalıp üzerinde referans noktaları belirlenerek başlar. Diğer ayrıntılar bu noktalardan hareketle plaka üzerine işlenir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
(Visited 413 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment