Termosetler

Termosetler

Termosetler Doymamış Poliester Reçine Doymamış bir poliester reçine birçok C=C çift bağları içerir. Glikol (etilen, propilen, dietilen) ve doymamış dibazik asit (maleik ya da fumarik) arasındaki yoğunlaşma reaksiyonu sonucu belirli karbon atomları arasında çiftli bağlar olan lineer poliester oluşur. Doymamış terimi molekülde hala reaktif bölgeler olduğu anlamına gelmektedir. Doymamış polimerler suya, çeşitli kimyasallara, havaya, yaşlanmaya karşı makul dayanıma sahiptir ve en önemlisi çok ucuzdurlar. Poliester isimlendirmesi ile ilgili bir karmaşa sözkonusudur. Aynı terim iki farklı polimer malzeme için yaygın olarak kullanılmaktadır. Doymamış poliester genel olarak polimer kompozitlerde matris malzemesi olarak…

Read More

Plastiklerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Plastiklerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Plastiklerin Özellikleri ve Kullanım Alanları Çeşitli plastik tipleri vardır. Kimi yün kadar yumuşak, kimi ise çelik kadar sağlamdır. Sıcak suda eriyen olduğu gibi alevde dayanıklı olanları vardır. İnce Lexan plastiği tabakası kısa mesafeden ateş eden 38 kalibrelik bir tabancanın kurşununu durdurur. Tüm plastiklerin tek ortak yönü hepsinin kimyacıların buluşu olmasıdır. Hiçbiri yün ve ipek gibi doğada bulunmaz. Yapıları çok basittir. Binlerce plastik türü olmakla birlikte bunları sıcakta sertleşen ve sıcakta kalıplanan plastikler olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür. Sıcakta kalıplanan plastikler erirler ve istenilen şekile girerler. Her defasında soğurken…

Read More