Transfer-İtmeli Kalıplama

Transfer-İtmeli Kalıplama

Transfer-İtmeli Kalıplama
Basınçlı kalıplama yöntemine benzeyen bir yöntem olmasına kar şın kullanılan kalıplar farklıdır. Çünkü kalıplama süresince kalıplar devamlı kapalı kalmaktadır.

  • Kalıplama için yeterli miktarda reçine ayrı bir kalıba (iletme odasına) konur ve 140-200 oC a ısıtılarak malzeme eritilir.
  • İletme odası bir yollukla kalıp iç boşluğuna bağlanır.
  • Erimiş plastik 40-90 MPa basınçla kalıp içine basılır.
  • Kalıp içinde malzemede çapraz bağlar oluşuncaya kadar yani malzeme katılaşıncaya kadar bekletilir ve daha sonra parça kalıptan çıkarılır.

Transfer kalıplama yönteminin üstünlükleri:
1-Plastik sıvı halde bulunduğundan, parça içinde gömülü olarak kalması için kalıba takılan parçaların bozulma ihtimali daha azdır.
2- İnce kesitli ve ayrıntılı parçalar üretilebilir.
3- Termoset malzemenin kalıp içinde sertleşme süresi daha kısadır.
4- Malzeme iletme odasında sıcaklık her tarafta aynı olacak şekilde ısıtma yapılabilir. Kalıba giren plastik malzeme bu bölgede de ayrıca ısıtılmış olur.
5- Basınçlı kalıplamaya kıyasla daha hızlı bir yöntemdir.
6- Basınçlı kalıplamaya kıyasla daha pahalı bir yöntem olmasına karşın malzeme kalıbı daha iyi doldurur.
7- Çok boşluklu kalıplar içinde uygun bir yöntemdir.

  • İletme odasındaki plastik kayıp malzemedir ve temizlenmesi gerekir.
  • Plastik malzeme kalıp içinde daha uzun süre eriyik (sıvı) halde kaldığı için kullanılan kalıplar, basınçlı kalıplamada kullanılan kalıplardan farklıdır.
  • Transfer kalıplama yöntemi, basınçlı kalıplama yöntemi gibi termoset malzemelere uygulanır.
  • Distribütör kapağı, içinde gömülü metal parçalar olan fişler ve kozmetik şişe kapakları transfer kalıplama yöntemi ile üretilebilir.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
(Visited 62 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment