Transfer Kalıplama Prosesi

Transfer Kalıplama Prosesi

Transfer Kalıplama Prosesi Prosesin işlem sırası : 1. Reçine, ergime odasına konur. 2. Bu odada reçine eritilir. 3. Hidrolik pistondan yüksek bir basınçla eriyik bir ağız ve yolluktan kalıp boşluğuna basılır. 4. Kalıpta ısı etkisi ile çapraz bağ oluşuncaya kadar bekletilir. 5. Sertleşme tamamlanınca ürün kalıptan çıkartılır. Bu yöntemde “Ergime odası”, “ağız ve yolluklar” ve “kalıbın ayrılma yüzeyleri ve dikey – yatay kalıp olması” önemlidir. – Ergime Odası : Ergime odası silindirik olursa, amaca daha uygun olur.Bu odadaki sıvı reçine bir pistonla kalıba basılır.İyi bir basma için piston ile oda…

Read More

Transfer-İtmeli Kalıplama

Transfer-İtmeli Kalıplama

Transfer-İtmeli Kalıplama Basınçlı kalıplama yöntemine benzeyen bir yöntem olmasına kar şın kullanılan kalıplar farklıdır. Çünkü kalıplama süresince kalıplar devamlı kapalı kalmaktadır. Kalıplama için yeterli miktarda reçine ayrı bir kalıba (iletme odasına) konur ve 140-200 oC a ısıtılarak malzeme eritilir. İletme odası bir yollukla kalıp iç boşluğuna bağlanır. Erimiş plastik 40-90 MPa basınçla kalıp içine basılır. Kalıp içinde malzemede çapraz bağlar oluşuncaya kadar yani malzeme katılaşıncaya kadar bekletilir ve daha sonra parça kalıptan çıkarılır. Transfer kalıplama yönteminin üstünlükleri: 1-Plastik sıvı halde bulunduğundan, parça içinde gömülü olarak kalması için kalıba takılan parçaların…

Read More