Transfer Kalıplama Prosesi

Transfer Kalıplama Prosesi

Transfer Kalıplama Prosesi
Prosesin işlem sırası :
1. Reçine, ergime odasına konur.
2. Bu odada reçine eritilir.
3. Hidrolik pistondan yüksek bir basınçla eriyik bir ağız ve yolluktan kalıp boşluğuna basılır.
4. Kalıpta ısı etkisi ile çapraz bağ oluşuncaya kadar bekletilir.
5. Sertleşme tamamlanınca ürün kalıptan çıkartılır.

  • Bu yöntemde “Ergime odası”, “ağız ve yolluklar” ve “kalıbın ayrılma yüzeyleri ve dikey – yatay kalıp olması” önemlidir.

– Ergime Odası :
Ergime odası silindirik olursa, amaca daha uygun olur.Bu odadaki sıvı reçine bir pistonla kalıba basılır.İyi bir basma için piston ile oda arası boşluk küçük olmalıdır.

– Ağız Ve Yollukar
Yolluk ergime odasını direkt kalıp boşluğuna bağlar.AĞIZ , yolluğun kalıp boşluğuna girdiği yerdir.Ağız kesiti yolluk kesitinin 1/3 ü kadardır. Reçine akışının en hızlı olduğu yer ağız kısmıdır. Reçinenin kinetik enerjisi ısıya dönüşür.Reçine burada daha iyi ısınır.Yolluk kesiti hem büyük olmalı, hem küçük olmalı.Birbirine zıt olan bu durum şöyle açıklanır.Reçine kolay aksın basınç düşmesin diye büyük olmalı.Fakat her işten sonra yollukta kalan reçine fazla kalıp kayıp olmaması için de kesit küçük olmalıdır.İyi bir kesit bu iki isteği karşılayan kesittir.

Kalıbın Ayrılma Yüzeyi
Sıvı reçine kalıba basılırken kalıp tamamen kapalıdır. Ürün katılaştıktan sonra kalıp açılır. Transfer kalıplarında en önemli noktalardan birisi, “kalıbın ayrılma yüzeyinin konumu”dur. Kalıbın ayrılma yüzeyi piston hareket yönünde veya ona dik yönde olur. Piston hareket yönündeki kalıplar DİKEY veya YATAY olabilirler.Piston hareketine dik yöndeki kalıplar da PİSTON ÜST TARAFTA veya PİSTON ALT TARAFTA olabilirler.Pozisyona göre ürünün çıkması kolay veya zor olur.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
(Visited 146 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment