Basınçlı Kalıplama Prosesi

Basınçlı Kalıplama Prosesi

Basınçlı Kalıplama Prosesi

  • Yöntem ısıtılabilen ve soğutulabilen kalıp alt ve üst parçaları arasında polimer toz veya tabletlerin ısı ve basınç altında belirli bir süre preslenmesinden ibarettir
  • Basınç kalıplama yönteminde kalıba alınan malzemenin; biçimlendirme sıcaklığı, basıncı ve süresi malzeme cinsine ve biçimlendirilecek parçanın büyüklüğü ile konstrüksiyonuna göre değişir.
  • Genelde bu değerler; basınç için 7-80MPa, sıcaklık için 135-200ºC ve polimerizasyon süresi için 1-20 dakika olarak verilebilir.
  • Granül veya toz halindeki malzeme presleme ile ön şekillendirilerek tablet haline getirilir. Önceden ısıtılmış kalıba konur ve erkek kalıp tarafından basınç uygulanır.
  • Yoğunlaşma polimerizasyonu ile reçine rijit hale gelir. Daha sonra kalıp açılarak koniklikten yararlanmak sureti ile parçalar bazen çıkarıcı millere gerek olmadan bazen ise çıkarıcı miller kullanılarak dışarıya alınır.
  • Her defasında kalıp iyice temizlenerek gereğinde yapışmayı önleyici yağlama yapılır.

Pozitif Kalıplama: Kalıp içine sadece parçayı olu şturacak kadar malzeme konur ve basınç sadece parçanın oluşturulması için harcanır.Yöntemde; gerek malzeme gerekse enerji yönünden tasarruf sağlanır ancak kalıba konacak plastik miktarının çok iyi ayarlanması gerekir ki parça eksik çıkmasın .

Bunu da oku :  Plastik Enjeksiyon Prosesi

Yarı-Pozitif Kalıplama: Dişi kalıbın üst yüzeyine taşma kanalı açılır ve kalıp bo şlu ğuna gere ğinden biraz daha fazla malzeme konur ve kalıba daha az basınç uygulanır.

Fazla plastik taşma kanallarını doldurur ve yoğun parçalar elde edilebilir.

Taşmalı Kalıplama: Basit bir kalıp ve gere ğinden fazla malzeme kalıp içine konur.Kalıplama sırasında malzeme kalıptan ta şar ve ta şma yolunu tıkayarak plasti ğin üst kalıp üzerine baskı yapmasına sağlar. Diğer bir deyişle basınç sadece plastik için değil taşan kısım için de harcanır.

Parça kalıptan çıkarıldıktan sonra fazla kısmı kesilir. Kalıp maliyeti dü şük, malzeme kaybı fazla ve yoğun parça imalatı yapılamayan yöntemdir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 665 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment